Yeah!Long Nhật
Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016

Tiện ích hay cho Excel

Bạn thường xuyên phải làm việc với Excel, với danh sách, bảng biểu thì một tiện ích trợ giúp là rất cần thiết. Đây là tiện ích Add-Ins của excel giúp bạn có thể thực hiện nhanh một số thao tác như: Gộp dữ liệu hai cột, tách họ tên, cắt ký tự trắng thừa, đọc số ra chữ .....
Trước tiên bạn hãy tải về phần mềm tại đây
Sau khi tải về bạn giải nén file và chạy file cong cu ng viet HG 10.03.06 để cài đặt
Đây là giao diện chương trình khi cài đặt xong


Chúc bạn thành công.