Yeah!Long Nhật
Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

Tắt chế độ tự động update trên win 10

Đối với Win 10 việc tắt tính năng tự động update không hoàn toàn như Win 7 và Win 8. Tuy nhiên bạn vẫn có thể tắt thông báo này bằng một số lựa chọn sau:
Trước tiên tại ô Search bạn nhập vào từ Update sau đó chọn Chek for updatesTiếp theo bạn nhấn chọn mục Advance Options

Cửa số Advance Options xuất hiện: Tại phần Choose how update are installed chọn Notify to scheldule restart thay vì Automatic

Việc thiết lập này không thể tắt hoàn toàn được việc update tự động, nhưng sẽ thông báo cho bạn biết trước khi cập nhật để chuẩn bị trước tránh ảnh hưởng trong quá trình sử dụng máy tính.
Chúc bạn may mắn!