Yeah!Long Nhật
Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016

Tạo đường viền bao quanh văn bản Text boundaries trong word 2003, 2007, 2010

1. Word 2003: Bạn click chọn menu tool -> options


Cửa sổ Options xuất hiện tại thẻ view -> tìm đến mục Print and Web layout op tions

.

Tích chọn vào ô vuông tại mục Text boundaries -> nhấn OK
2. Đối với office 2010
- Bạn chọn File => Options => Advanced sau đó lăn thanh cuộn đến phần Show Document Content và tích bỏ chọn Phần Show text boundaries như trong hình hướng dẫn sau đó OK:
3. Đối với office 2007
- Bạn chọn Office button => Word Options => Advanced sau đó lăn thanh cuộn đến phần Show Document Content và tích bỏ chọn Phần Show text boundaries sau đó OK.