Yeah!Long Nhật
Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

Sửa lỗi gõ chữ bị mất ký tự phía sau trong Word

Trong quá trình soạn thảo văn bản bằng Word, đôi lúc bạn muốn thêm một vài chữ hoặc đoạn văn vào vị trí giữa của bài văn bản, khi đó bạn đưa con trỏ vào vị trí cần thêm và gõ thêm vào. Tuy nhiên khi này bạn gõ thêm thì những ký tự đằng sau con trỏ lại bị mất đi.
Nguyên nhân là trong quá trình gõ phím bạn vô tình nhấn vào phím Insert trên bàn phím dẫn đến khi bạn gõ thêm văn bản sẽ bị mất đi các ký tự phía sau.

Để khắc phục bạn nhấn lại phím Insert lần nữa và gõ lúc này sẽ không bị mất.
Chúc các bạn thành công