Yeah!Long Nhật
Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016

Hướng dẫn xóa tài khoản Facebook vĩnh viễn

Hướng dẫn xóa tài khoản Facebook vĩnh viễn

Nếu bạn xác định muốn xóa tài khoản Facebook của mình vĩnh viễn thì thực hiện theo các bước sau đây nhé:

Bước 1:

Truy cập theo đường link này để tiến hành khóa Facebook.

Bước 2:

Đăng nhập tài khoản Facebook của bạn. Nếu máy tính đang đăng nhập Facebook, bạn có thể bỏ qua bước 2.

Bước 3:

Sau khi đăng nhập, cửa sổ mới xuất hiện. Bạn đọc nhấn chọn Xóa tài khoản của tôi (Delete My Account) để xóa tài khoản.

Bước 4:

Trong giao diện hộp thoại mới, bạn nhập mật khẩu tại ô Mật khẩu. Tiếp theo thực hiện trả lời câu hỏi bảo mật.
Sẽ có 2 loại câu hỏi bảo mật đó là điền mã capcha hoặc trả lời câu hỏi bằng hình ảnh. Trong ví dụ này, câu hỏi của tôi bằng hình ảnh.
Người dùng chỉ cần trả lời đúng câu hỏi và nhấn OK để tiếp tục thực hiện.

Bước 5:

Bảng thông báo khóa tài khoản Facbeook. Nhấn OK.

Bước 6:

Tiếp tục đăng nhập tài khoản Facebook. Bạn sẽ thấy bảng thông báo thời gian xóa Facebook và hỏi có muốn xóa Facebook không. Nhấn Xác nhận xóa

Bước 7:

Xuất hiện cửa sổ mới. Facebok sẽ thông báo các thông tin về việc xóa tài khoản. Nhấn Đăng xuất để hoàn thành các thao tác khóa Facebok vĩnh viễn.
Như vậy, tôi đã hướng dẫn các bạn từng bước khóa tài khoản Facebook đơn giản và dễ dàng thực hiện. Để xóa bỏ hoàn toàn Facebook vĩnh viễn, bạn không được phép đăng nhập lại hoặc sử dụng bất kỳ chức năng nào của Facebook có liên quan tới tài khoản đang tạm khóa tối thiểu trong vòng 14 ngày.
Những app liên quan đến Facebook trên máy tính và điện thoại người dùng không được phép sử dụng dụng tối thiểu trong vòng 14 ngày trước khi Facebook của bạn bị xóa vĩnh viễn.