Yeah!Long Nhật
Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

Download Ghost Windows 10 32bit 2016.


Soft on Ghost

– Các phần mm đu cập nhật mới nhất đến ngày post
– Được làm từ bản Windows 10 32-bit nguyên gốc của Microsoft (không lược bớt bất cứ thành phần nào của Windows)

– Microsoft Office 2016
– Microsoft Net Framework 3.5 (nhi
u người yêu cầu)
– Đã cài đầy đủ font và tuỳ chỉnh Office cho dân văn phòng (tự động kiểm tra chính tả ti
ếng Việt, mặc định 1 số cài đặt chuẩn theo TCVN) (đã chỉnh lỗi font ABC), xem phim, nghe nhạc
– Có thể update Office 2016 và Windows 10 (tất cả các bản vá lỗi) mà không bị mất bản quy
n
– Các phần m
m đã được crack.