Yeah!Long Nhật
Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

Căn chỉnh lề, khổ giấy trong Word 2003

Căn chỉnh lề, khổ giấy trong Word 2003
1. Vào file - > Page Setup và thay đổi các thông số:
2. Hộp thoại Page setup xuất hiện:
- Cài đặt lề trang giấy

- Chọn khổ giấy phù hợp.
- Vậy là xong! Chúc bạn may mắn