Yeah!Long Nhật
Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2016

Cách thêm, xóa dòng, cột của bảng biểu trong Word 2003, 2007, 2010

1. Xóa dòng, cột của bảng biểu trong Word: Click phím phải chuột vào ô bất kỳ của cột hoặc dòng muốn xóa -> sau đó chọn Delete Cells


-> Hộp thoại Delete Cells xuất hiện:

2. Thêm dòng, cột của bảng biểu trong Word
a. Đối với Word 2003.
- Thêm cột: Đưa con trỏ chuột vào phía trên ô đầu tiên của cột muốn xóa ->xuất hiện mũi tên màu đen chỉ xuống-> Click phím phải chuột chọn Insert Columns
- Thêm dòng: Đưa con chỏ chuột tới vị trí ô ngoài cùng của dòng muốn chèn thêm -> sau đó nhấn phím Enter để chèn thêm

Vậy là xong, chúc bạn thành công!