Yeah!Long Nhật
Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

Cách giãn dòng văn bản trong Word 2003

Bước 1: Mở văn bản muốn định dạng -> bạn bôi đen văn bản muốn giãn dòng hoặc tất cả nếu giãn dòng toàn bộ văn bản.


Bước 2: Bạn nhấn vào biểu tượng


Tiếp theo bạn chọn cỡ dòng muốn giãn trên danh sách theo mặc định của Word 2003

Nếu bạn không muốn giãn dòng theo cỡ gợi ý trên bạn click vào mục More cửa sổ Paragraph xuất hiện -> bạn tìm mục At đánh cỡ dòng mới theo ý mình -> nhấn OK để thực hiện

Như vậy là xong.