Yeah!Long Nhật
Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

Cách chặn Website, facebook trên máy tính

Bước 1: Bạn vào thư mục theo đường dẫn sau C:\Windows\System32\drivers\etc hoặc mở lệnh run và dán dòng lệnh trên

Bước 2: Thư mục etc xuất hiện -> bạn chọn file host -> Click phải chuột chọn Open with notepad

Click chọn mở bằng notepad

File mã nguồn hiện lên bạn thêm dòng lệnh sau: 127.0.0.1 www.facebook.com
vào cuối đoạn mã.

Sau đó bạn lưu lại và tắt file host đi
Lúc này bạn mở trình duyệt và vào trang www.facebook.com sẽ không được nữa

Bạn cũng có thể làm như vậy với các trang web khác mà bạn muốn chặn
Vậy là xong! Chúc bạn may mắn