Yeah!Long Nhật
Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016
Cách cài đặt lề trang tính (bằng centimet) trong Excel.

Bước 1: Bạn vào Start -> Control Panel -> nháy đúp chọn Regional and Language Options:
Cửa số Regional and Language Options Xuất hiện: Nháy chọn Customize

Cửa sổ Customize xuất hiện: Tại menu Measurement system Chọn Metric


Sau khi chọn xong bạn nhấn Apply và OK:

Bước 2: Khởi động trang tính Excel 2003 bạn chọn menu File chọn Page Setup

Cửa sổ Page setup xuất hiện: Tại thẻ Page bạn chọn hướng giấy
Chuyển sang thẻ Margins bạn đặt lề: Chú ý đơn vị lúc này là centimet
- Top đặt lề trên
- Bottom đặt lề dưới
- Right đặt lề phải
- Left đặt lề trái
Sau đó nhấn OK để hoàn thành cài đặt trang. Chúc bạn thành công