Yeah!Long Nhật
Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

Công thức xếp loại học lực học sinh theo thông tư 58

Tiện ích tính điểm tổng kết bằng Excel.

Đây là tiện ích tính điểm tổng kết bằng Excel rất đơn giản và dễ sử dụng, các thầy công có thể sử dụng để tính điểm tổng kết hoặc để kiểm tra kết quả, tiện ích được thiết lập theo đúng thông tư 58/2011/TT-BGDĐT

Tải tiện ích tại đây


2 nhận xét

Tiện ích rất hay